vad tänka på innan man anlitar en webbdesigner

Att förbereda och tänka på innan du anlitar en webbdesigner är avgörande för att säkerställa en smidig och effektiv webbdesignprocess. Här är några steg du bör överväga och saker att göra innan du lämnar över projektet till din webbdesigner:

 1. Tydlig mål och vision:

  • Definiera dina mål och syften med webbplatsen. Vad vill du uppnå med den? Vem är din målgrupp?
  • Skapa en vision för hur du vill att din webbplats ska se ut och känna sig. Samla exempel på webbplatser som du gillar för att dela med designern.
 2. Innehåll:

  • Identifiera vilket innehåll du vill inkludera på webbplatsen. Skriv ner texter, samla bilder och andra mediafiler.
  • Tänk på hur innehållet kommer att organiseras och struktureras på webbplatsen. Skapa en grov sitemap eller hierarki.
 3. Budget:

  • Fastställ din budget för projektet och kommunicera den till webbdesignern. Detta hjälper designern att anpassa sitt arbete efter dina ekonomiska begränsningar.
 4. Tidsram:

  • Ange en tidsram eller en önskad deadline för projektet. Detta är viktigt för att säkerställa att båda parter är överens om tidslinjen.
 5. Varumärkesidentitet:

  • Om du har befintliga varumärkeselement som logotyper, färgscheman och typsnitt, dela dem med din webbdesigner. Detta hjälper till att skapa en enhetlig varumärkesidentitet på webbplatsen.
 6. Funktionalitet:

  • Fundera på vilka funktioner och interaktiviteter du vill inkludera på webbplatsen. Det kan vara allt från kontaktformulär till e-handelsfunktioner.
 7. SEO-strategi:

  • Om du vill att din webbplats ska vara synlig i sökmotorer, tänk på din SEO-strategi. Vilka nyckelord är viktiga? Hur ska din webbplats struktureras för att förbättra sökbarheten?
 8. Juridiska och rättsliga aspekter:

  • Överväg eventuella juridiska krav som GDPR, upphovsrätt och sekretesspolicy. Se till att din webbdesigner är medveten om och kan ta hänsyn till dessa krav.
 9. Webbhotell och domännamn:

  • Om du inte redan har ett webbhotell och ett domännamn, fundera på att skaffa dessa. Din webbdesigner kan hjälpa dig att konfigurera dem.
 10. Kommunikation och förväntningar:

  • Skapa tydlig kommunikation med din webbdesigner. Förklara dina förväntningar och diskutera hur ni kommer att hålla kontakten och uppdatera varandra om projektets framsteg.
 11. Referenser och kontrakt:

  • Be om referenser och tidigare arbetsprover från webbdesignern. Underteckna ett skriftligt kontrakt som tydligt definierar projektets omfattning, kostnader och andra viktiga detaljer.
 12. Flexibilitet:

  • Var öppen för idéer och förslag från din webbdesigner. De har erfarenhet och kunskap som kan vara värdefulla för att förbättra din webbplats.

Genom att ta dig tid att förbereda och tänka igenom dessa aspekter innan du börjar arbeta med din webbdesigner kan du öka chansen för en lyckad och smidig webbdesignprocess som möter dina mål och förväntningar.