Consent Mode V2

Idag utforskar vi ett av de mest vitala koncepten inom marknadsföring och varumärkesbyggande: positionering. Det är en strategisk process som inte bara formar uppfattningen om ditt varumärke i kundens sinne, utan även skiljer dig från konkurrenterna på marknaden.

Vad är och innebär Consent Mode v2?

Google Consent Mode version 2 är ett hett ämne och innebär nya krav för företag. För att uppfylla dessa krav och fortsätta samla in användardata för effektiv annonsering, måste företag:

  1. Använda en godkänd samtyckesplattform för att hantera användarsamtycken.
  2. Införa en cookie consent banner på sin webbplats så att användare kan välja att godkänna eller avböja samtycke för datainsamling.
  3. Konfigurera sin webbplats via Google Tag Manager för att styra vilken data Google Analytics 4 och Google Ads får samla in.

Denna nya version är ett resultat av EU:s lagstiftning Digital Markets Act, som skiftar ansvaret för användarsamtycke till företag som Google. Den nya versionen kräver att besökare på en webbplats aktivt måste kunna välja vilken data som samlas in eller helt avstå från spårning. Om en användare avböjer spårning, måste detta respekteras och informationen skickas till Google.

Om Consent Mode v2 inte aktiveras, kommer webbplatser inte att kunna samla in data via Google Analytics eller Google Ads från och med den 6 mars 2024. Detta påverkar användningen av funktioner som konverteringar, remarketing och målgruppsdefinitioner.

För att följa dessa nya krav måste företag:

  1. Installera en godkänd samtyckesplattform.
  2. Lägga in en cookie consent banner som låter användare göra aktiva val om datadelning.
  3. Konfigurera händelser och konverteringar i Google Tag Manager för att respektera användarnas val.

Denna förändring är del av en bredare trend där regler kring GDPR och samtycke skärps. Företag måste vara proaktiva och korrekt implementera dessa förändringar för att kunna fortsätta med effektiv digital marknadsföring.

Behöver du hjälp med  Consent Mode v2? Kontakta oss, vi hjälper dig!