Integritetspolicy

Integritetspolicy för Kolam Webb AB

Senast uppdaterad: 2024-03-23

På Kolam Webb AB (”vi”, ”oss”, eller ”vårt”) är skyddet av din integritet av yttersta vikt. Denna integritetspolicy beskriver vilken information vi samlar in från dig när du använder vår hemsida kolam.se, våra tjänster och produkter (gemensamt benämnda som ”Tjänsterna”), hur denna information används och skyddas, samt dina rättigheter i förhållande till din information.

Välkommen till Kolam Webb AB (“vi”, “oss”, “vårt”). Vi värderar integriteten för våra användare (“du”, “din”) och strävar efter att vara transparenta i vår insamling, användning och hantering av personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder vår webbplats [Webbadress], applikationer och tjänster (gemensamt kallade “Tjänsterna”).

Consent Mode v2

Vi använder Consent Mode v2 för att ge dig kontroll över dina personuppgifter. Detta innebär att du kan anpassa dina inställningar för hur vi samlar in och använder din information baserat på ditt samtycke.

Insamling av data och samtycke

  • Nödvändiga Cookies: Vissa cookies är nödvändiga för att Tjänsterna ska fungera korrekt. Dessa cookies samlar inte in personuppgifter och kräver inte ditt samtycke.
  • Prestanda och Analys: Vi använder cookies för att analysera hur våra Tjänster används. Ditt samtycke till dessa cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen.
  • Marknadsföring och Reklam: Med ditt samtycke använder vi cookies och pixlar för att visa anpassade annonser och mäta deras effektivitet.
  • Funktionalitet: Dessa cookies minns dina inställningar och preferenser för att förbättra din upplevelse av Tjänsterna. Ditt samtycke är nödvändigt för att aktivera dessa funktioner.

Hantering av ditt samtycke

Du har möjlighet att när som helst ändra dina samtyckesinställningar genom vårt samtyckesverktyg tillgängligt på vår webbplats. Detta verktyg ger dig full kontroll över vilka typer av data vi samlar in och använder.

Insamling och användning av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller, såsom namn, e-postadress och telefonnummer, för att kunna erbjuda våra Tjänster, kommunicera med dig och förbättra din användarupplevelse. Vi kan också samla in användningsdata och teknisk information genom cookies och liknande teknologier, baserat på ditt samtycke.

Delning av information

Din information delas endast med tredje parter i enlighet med ditt samtycke och som beskrivs i denna policy. Vi kan dela information med tjänsteleverantörer som hjälper oss att leverera Tjänsterna, samt när det krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandling, begära begränsning av behandlingen och utöva din rätt till dataportabilitet.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring och förstörelse.

6. Ändringar i denna policy

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar.

Kontaktinformation

Om du har frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på:

Kolam Webb AB
E-postadress: info@kolam.se
Telefonnummer: 0768 – 74 15 05
Adress: Vallviksvägen 114, 179 61 Stenhamra

Organisationsnummer: 559473-0748