Andningen sker automatiskt hela tiden, varje dag och varje timme på dygnet. Vi tar ungefär 25000 andetag per dag. Hur många av dessa andetag andas vi optimalt? Hur påverkar vår andning kroppen och sjukdomar? Mer än vad vi kanske normalt tror.

Varför är andningen viktig?

  • Andningen tillför kroppen syre
  • Varje andetag tränar och stretchar diafragman och musklerna mellan revbenen.
  • Viktigt att ha en vältränad andningsmuskulatur för att bättre klara av och minska sjukdomar.

Andningen är den absolut viktigaste funktionen i kroppen, utan andning inget liv. Alla andra funktioner är beroende av andningen. För att tillgodogöra oss fördelarna och hälsoaspekterna med andning behöver vi andas på rätt sätt. När vi till exempel är stressade blir andningen ytligare och flyttas upp till bröstet. Vilket leder till att vår bröstkorg blir stel, då vi glömmer bort att använda andningsmusklerna. Lungorna får därmed svårigheter att tömmas helt på gammal luft vilket i sin tur leder till att syreinnehållet i blodet blir sämre. Idag är det vanligt att vi oavsett stress har en ytlig andning. Detta medför att blodet får alldeles för lite koldioxid. Det i sin tur bidrar med olika problem i kroppen. Symtom som; trötthet, yrsel, huvudvärk, hosta, ofta sjuk, svullen mage och värk i kroppen är vanligt när vi inte andas optimalt. Det är alltså viktigt att byta ut så mycket luft som möjligt. Utandningen är lika viktig som inandningen.

”Om en enda generation av den mänskliga rasen andades på rätt sätt, skulle den förnya hela rasen och bland annat göra sjukdomar sällsynta.” (Citat, Yogi Ramachara)

I alla former av yoga är just andningen en viktigt och central del. I Mediyogan lär vi oss att andas djupt ner i magen och upp i lungorna. Genom att andas långt ner i magen sänks blodtryck, minskar stresspåslag, hjälper matsmältningen att fungera optimalt då vi aktiverar vår kropps broms genom att andas djupt. Vi ska sträva efter att lugnt fylla på och tömma så mycket luft vi bara kan.

Vill du träna på att andas optimalt kan jag varmt rekommendera vår Mediyogakurs som hålls varje onsdag kl 20-21 via Zoom. Anmälan till: info@kolam på se. Läs mer om Mediyoga